QUADMAP evenement in Bilbao
Door henkwolfert Op 2015/03/03 · Leave a Comment

In de namiddag van 17 februari (om 19:30 uur), heeft de gemeente Bilbao (met de medewerking van Tecnalia) een publiek evenement (met burgers van Bilbao) om de resultaten van QUADMAP project uit te leggen georganiseerd. Informatie over dit evenement is te vinden op de websites van Bilbao en Tecnalia. De link naar het evenement in de website van Bilbao gemeente kan hier en de Tecnalia website hier te vinden. Bij de Tecnalia koppeling ook een link naar een video bevat. Deze video die is ontwikkeld om de resultaten van QUADMAP in Bilbao presenteren (Spaans) in het kader van de verspreiding van Tecnalia

Slotconferentie QUADMAP, 19 en 20 februari 2015.
Door henkwolfert Op 19/08/2014 · Leave a Comment
Op 19 en 20 februari 2015 de afsluitende conferentie van het QUADMAP project zal worden gehouden in Rotterdam. Tijdens deze slotconferentie de richtlijn over de identificatie, afbakening en het beheer van stille stedelijke gebieden zal worden gepresenteerd. Naast de presentatie van de richtlijn ook de demonstratieprojecten zal worden gepresenteerd door de steden Florence, Bilbao en Rotterdam. Het definitieve programma zal op deze website vervolgens worden gepubliceerd in september. Inschrijving geopend vanaf midden september 2014. Deelname is gratis

Het vinden van Europa’s stille gebieden
Door henkwolfert Op 2014/12/05 · Leave a CommentTen minste 110 miljoen mensen zijn negatief beïnvloed door het lawaai van Europa’s drukste wegen alleen. Mensen moeten deze vervuiling te ontsnappen en toegang stille plekken om te werken, te ontspannen en te leven een gezond leven. Dergelijke ‘stille gebieden’ moet worden beschermd door EU-wetgeving, maar hoe werkt dit in de praktijk?Lees meer op de EEA website.
Valorisatie Workshop Parijs 21 januari 2014
Door henkwolfert Op 2014/07/01 · Leave a Comment
Workshop voor de evaluatie van de overdraagbaarheid en toepasbaarheid van de ervaringen in het kader van de QUADMAP project in Frankrijk als bedoeld in Actie C10 uitgevoerd, zie elders op deze website.Dit evenement is direct gerelateerd aan de doelstelling van de actie C10. De workshop zal worden gemodereerd door mevrouw Lucie Echaniz en de heer Piotr Gaudibert, beiden Bruitparif en mevrouw Thea Manola en mevrouw Nathalie Gourlot beiden van Politopie. Politopie is een team van sociologen, architecten en stedenbouwkundigen vertrouwd met interactieve werken met de vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten. Doelgroep:Van 15 tot 50 vertegenwoordigers (technisch personeel en verkozenen) van de lokale autoriteiten proberen in Frankrijk om de uitrol van de END 2002/49 / EG. Deze instanties worden tegenwoordig de voorbereiding van hun Noise actieplannen. Doel van de workshop is om informatie van de deelnemers te verkrijgen om uit te vinden de voortgang van hun omgevingslawaai actieplan en ook welke keuzes zij hebben gemaakt of zal stellen ten aanzien van de QUAs in de steden vertegenwoordigd.Agenda:

De workshop (10:00-13:00) zal worden gehouden in de kamers van de ASIEM (Vereniging Immobilière de l’EcoleMilitaire) in het 7e arrondissement van Parijs. Alle discussies zullen worden opgenomen op de voorbereiding van de minuten te vergemakkelijken.

De agenda zal worden gebaseerd op een flexibel rooster (in uitvoering / goedkeuring te wijten op 15 januari 2014) verdeeld in verschillende progressieve sessies, op basis van vastgestelde doelstellingen.

• Ronde tafel • Doelstellingen: Stel het kader voor discussies om te voorkomen “verspillen” tijd en om iedereen te betrekken vanaf het begin.

• Quadmap’s aanpak / methodologische proces • Doelstelling: Evalueer de overdraagbaarheid, usuability en appropriability van de QUADMAP aanpak in Frankrijk (niet de wetenschappelijke nauwkeurigheid). NB: We zijn hier niet op zoek naar een evaluatie van de totale inhoud van de QUADMAP aanpak zelf.

• De interventies en design oplossingen uitgevoerd • Doelstelling: Evalueer de overdraagbaarheid en appropriability oplossingen voorgesteld in QUADMAP de drie pilot-steden (Bilbao, Florence, Rotterdam) in Frankrijk.

• De aanbeveling spel • Doelstelling: Assimilatie door de deelnemers van de informatie en de vooruitzichten voor de actie (en aanpassing) in Île-de-France

De uiteindelijke tijdschema, met name de keuze activiteiten (bijvoorbeeld één of meerdere groepen, typen spellen) zal afhangen van het aantal deelnemers. Een definitieve agenda wordt verstuurd naar alle deelnemers die zijn geregistreerd.

De uitkomsten van deze workshop zal op deze website worden gepubliceerd kort na de workshop (in het Engels)

Registratie:

Registratie door het sturen van een e-mail naar piotr.gaudibert@bruitparif.fr of lucie.echaniz@bruitparif.fr

Taal: Frans

 

Uitkomsten Bilbao vergadering
Door henkwolfert Op 2013/09/12 · Leave a Comment

Op 26 november 2014 heeft de projectgroep een bijeenkomst in Bilbao heeft gehouden. Tijdens die bijeenkomst de uitkomsten van de ante operam onderzoek in de geselecteerde proefgebieden werd besproken en de ook de zogenaamde tussentijdse rapport. Alle deelnemers zijn aanwezig tijdens de vergadering geweest. Na de ontvangst namens Bilbao de stoel heer Francesco Borchi opgehelderd de tussentijdse rapport dat werd verzonden naar alle partners. De belangrijkste conclusies met betrekking tot deze tussentijdse verslag zijn (kort):
• De vragenlijsten zullen op deze website worden gepubliceerd, alsmede
• De website zal worden aangevuld met presentaties gehouden in Bilbao
• De website zal worden afgesloten met presentaties in het Nederlands vertaald en Spaanse (vóór eind 2014)
• LIFE + stickers worden aangevraagd bij het LIFE + organisatie
• In 2014 een workshop zal worden gehouden in Florence op een rustige stedelijke gebieden
• Meer aandacht zal worden besteed aan de rol van de Scientific Advisory Committee

Na de discussies over de tussentijdse rapport een presentatie werd gegeven door Bilbao (mevrouw Igone Garcia en mevrouw Itziar Aspuru Soloaga) met betrekking tot de twee pilot-gebieden. Bilbao streeft naar tal van ‘sonic eilandjes’ in hun gemeente te creëren. Door mevrouw Garcia twee QUA’s werden gepresenteerd. De Algemene la Torre vierkante die momenteel in wederopbouw en de peri-urbane QUA (Santa Marina). De eerste is een drukke en lawaaierige plein dat zal worden gerenoveerd tot een meer voetgangers gebied dat een fontein die automatisch (software) kan worden bediend die hopelijk mas of tenminste afleiden van de aandacht van het verkeerslawaai. Een impressie van de toekomstige situatie van de Algemene La Torre plein is te zien op de PowerPoint-presentaties elders op deze website. De tweede QUA, Santa Marina, een peri-urbane omgeving is een zeer groen gebied met veel vogels. De geluidsniveaus zijn vrij laag (<50 dB) en naast de natuurlijke geluid dat kan worden gehoord, is het gerommel van de stad ook hoorbaar zijn. Door het veranderen van de bio-diversiteit meer dieren in het wild kan worden atracted. Het gebied is heel aantrekkelijk om te wandelen, wandelen en fietsen. Meer informatie kan worden verkregen bij de presentatie.

De heer Henk Wolfert (DCMR EPA) een korte presentatie is gegeven op de twee Rotterdamse QUA’s (Zuiderpark Spinoza Park). De zuidelijke park is een gebied dat ten minste 5 deelgebieden (wandel-rustgebied, evenementen-gebied, sport-gebied, recreatief gebied, tuin) heeft. Alleen de sub-gebied bij de Groen Kruisweg (een drukke weg) is onderzocht en geïnventariseerd. De geluidsniveaus zijn vrij laag in dat gebied toen niet in de buurt blijven van de weg. Door het toepassen van een rustige wegdek op de weg, kan de geluidssituatie verbeteren. De andere park, de Spinoza park is niet zo stil, omdat het is omgeven door drukke wegen. Geluidsniveau hoger zijn dan 55 dB Lden. Uit de surveys uitgevoerd in beide gebieden bleek dat bepaalde vragen kunnen worden overgeslagen, zij geen betrouwbare resultaten leveren. De indicatoren vond de meest van toepassing te zijn op een rustige omgeving te beschrijven tot nu toe zijn:
• Present zijn van natuurlijke elementen
• Toegankelijkheid van de QUA
• Present zijn van visuele elementen
• Onderhoud van de QUA, het moet worden goed onderhouden
• Het geluid in de QUA moet beter worden vergeleken met het geluid in de onmiddellijke nabijheid van de QUA

Door mevrouw Raffaella Bellomini (Vienrose) de uitkomsten van de pilots zijn gepresenteerd. Zes schoolpleinen werden onderzocht. Deze zes pilot-gebieden zijn al elders op deze website vermeld. Geluidsniveaus zijn niet zo laag als gevolg van het verkeer doorgeven van de omliggende wegen. Ruis geproduceerd door de leerlingen is niet zo hinderlijk beschouwd door de mensen in de buurt wonen. De enquête werd vereenvoudigd om de leerlingen te vragen over hun perceptie. Het merendeel van de geïnterviewden zijn leerlingen. De anderen zijn leraren en ouders van de schoolkinderen. Sommige interventies die desigend zijn zijn verticale tuinen (geluidsschermen met groen) en zwarte planken. Meer informatie kan gevonden worden in de presentatie elders op deze website.

Vervolgens UNIFI (mevrouw Chiara Bartalucci) presenteerden hun gedachten over data mining en evaluatie om te zien of de voorlopige methode werkte in de piloten. De besprekingen zijn gevoerd over de toepassing van een gemeenschappelijk Noise Index, het geluid gradiënt, het aantal gebeurtenissen (NA70 of NA80), inclusief of exclusief het lawaai van kinderen (schoolpleinen) of niet, het vereenvoudigen van de vragenlijst op de vragenlijst te verkorten, het bepalen de gegevens verkregen vorm schoolkinderen en die verkregen uit volwassenen en check relialibiliy, consistentie en reproduceerbaarheid, et cetera. Door Bruit Parif (de heer Piotr Gaudibert), die is rverantwoordelijk voor de internationalisering en valorisatie van de resultaten van het project, werd een korte toelichting gegeven. Kort een werkgroep zal in Parijs, die zal evalueren en bespreken dit deel van het project. De voorgestelde aanpak zal worden toegezonden aan alle partners.

De slotconferentie van QUADMAP zal in het voorjaar van 2015 worden gehouden in Rotterdam, waarschijnlijk in februari. De organisatie is een verantwoordelijkheid van de DMR EPA. Het wordt beschouwd als een bijeenkomst in het begin van 2014 in Parijs om de eerste analyse van de gegevens gebeurt door UNIFI bespreken. Deze analyse zal eind 2014 klaar zijn.

Alle presentaties van de vergadering zal binnenkort worden gepubliceerd op deze website in het Engels en partners talen (Nederlands, Italiaans, Frans en Spaans).

 

Bijeenkomst projectgroep in Bilbao
Door henkwolfert Op 14/10/2013 · Leave a Comment
De QUADMAP projectgroep heeft gepland om te vergaderen in Bilbao op 26 november 2013. Tijdens deze bijeenkomst zullen de resultaten van de vragenlijsten (zie elders op deze weblog) worden gepresenteerd en besproken, samen met de resultaten van de geluidsmetingen die zijn uitgevoerd in het hebben uitgevoerd geselecteerde proefgebieden. De ontwerp-agenda die is verspreid onder de partners bestaat uit de volgende punten op de agenda.
ONTWERPAGENDA
09:30 uur Opening en mededelingen van de projectmanager
09:30 uur Presentatie van de Mid Term Report (UNIFI)
10.30 uur Presentatie over proefprojecten in Bilbao, de resultaten van de collectie ante-operam data (BILBAO en Tecnalia)
10:50 uur Presentatie over proefprojecten in Firenze, de resultaten van de collectie ante-operam data (Firenze en VIENROSE)
11:10 uur Presentatie over proefprojecten van Rotterdam, de resultaten van de collectie ante-operam data (DCMR EPA)
11:30 uur Presentatie van de opgestelde procedure voor data-analyse van de ante-operam enquêtes en de eerste resultaten van de toepassing (UNIFI)
00:00 hr delen van ervaringen bij de toepassing van de methode en de bespreking van de opgestelde procedure voorgesteld voor data-analyse
12:30 hr Voorstellen voor internationalisering van ontwerpoplossingen (BRUITPARIF)
13:00 uur pauze voor de lunch
14:00 hr bijwerken op de volgende technische en activiteiten voor verspreiding (5 min elke partner)
14:30 hr Deadlines, evaluatie van Self Monitoring Vormen overgedragen in oktober 2013 (UNIFI)
15:00 hr Final discussie en bezoldiging van de beslissingen
16:00 uur De voorbereidingen voor de slotconferentie (DCMR EPA)
16:15 uur Einde van de vergadering

De resultaten van de Bilbao vergadering zal binnenkort op deze website worden gepubliceerd

 
Nieuws Update
Door henkwolfert Op 15/07/2013 · Leave a Comment
Op 23 januari is de QUADMAP team heeft in Brussel bijeengekomen om de discussies die tijdens de vergadering in Parijs werden gehouden blijven, zie elders op deze website. Resultaat van deze gesprekken was een state of the art rapport, dat werd goedgekeurd door alle leden van de QUADMAP team. In deze state of the art rapport werd het ontwerp methodologie gepresenteerd. Deze methode, gebaseerd op de vragenlijsten die uit onder de verschillende Europese regeringen zijn ingesteld, bevat een definitie voor stille gebieden, methoden voor de selectie en hoe de geïdentificeerde potentiële rustige stedelijk gebied te analyseren, maar ook criteria voor de korte en lange termijn metingen uit te voeren in die potentiële stille stedelijke gebieden.Later dit jaar een aantal pilot-gebieden zijn geselecteerd in Bilbao, Florence en Rotterdam en door middel van een vragenlijst de perceptie van de bezoekers werd ondervraagd. De vragenlijst werd opgesteld vooraf en tussen de partners overeengekomen. In dezelfde tijd geluidsmetingen zijn uitgevoerd om de waarnemingen te koppelen aan geluidsniveaus. Na het aanbrengen ingrepen op of nabij de proefgebieden vragenlijst wordt opnieuw uitgevoerd om te bepalen of deze maatregelen leiden tot een – perceived- betere geluidsomgeving.

Tijdens de AIA-DAGA bijeenkomst in Merano en tijdens de QSIDE workshop die werd georganiseerd in samenwerking voorjaarsvergadering van werkgroep Noise EUROCITIES in Lyon de QUADMAP project en de vooruitgang die geboekt werd gepresenteerd. Een reeks foto’s van de geselecteerde proefgebieden zal zo spoedig worden geupload op deze website mogelijk!

 

Projectgroep vergadering III

Door henkwolfert Op 10/09/2012 · Leave a Comment

De tweede bijeenkomst van de projectgroep is gepland op 28 november in het kantoor van BruitParif in Parijs. Deze vergadering zal worden gehouden in combinatie met de vergadering van de werkgroep Noise EUROCITIES en het congres “management en de preventie van Lawaai in grote Europese steden” worden omvat.Meer informatie over EUROCITIES en het congres kan worden verkregen door contact op te nemen henk Wolfert, voorzitter van de werkgroep (henk.wolfert@dcmr.nl)
Tagged met: EUROCITIES

 

 

Urban Noise Management
(managen van geluid in stedelijk gebied)

by HENKWOLFERT on 16/01/2012 · LEAVE A COMMENT

Op de 24e januari werd er een symposium over management van geluid in stedelijk gebied gehouden. Gedurende de ochtend werden zeven papers gepresenteerd door verschillende sprekers. Gedurende de middag werd er een workshop gehouden over de state of the art van gemeentelijk geluid projecten onder LIFE+ fonds. Plaats  is Palazzo Vecchio in Florence. Life+ projecten die op de agenda staan zijn HUSH, NADIA en QUADMAP. Meer information kan worden verkregen op de EAA website.

 

 

Projectgroep vergadering II

by HENKWOLFERT on 16/01/2012 · LEAVE A COMMENT

Op  23 january werd de tweede vergadering van de Quadmap project groep gehouden in Florence. Tijdens die vergadering werd de voortgang van de activiteiten gerapporteerd en bediscussieerd. De projectgroep discussieerde en accordeerde de definitieve vragenlijst die door de gezamenlijke partners was opgesteld. Meer informatie zal nog volgen.